olwemg44now - localhost
object(Restaurant)#205 (14) { ["id":"Restaurant":private]=> string(4) "4866" ["data":"Restaurant":private]=> object(stdClass)#203 (49) { ["cid"]=> string(4) "4866" ["nid"]=> string(4) "6626" ["slug"]=> string(5) "-6626" ["name"]=> string(166) "Ó©ïÓ©¡Ó©çÓ╣ÇÓ©öÓ©¡Ó©úÓ╣îÓ╣äÓ©ùÓ©ó Ó©¡Ó©¡Ó©üÓ©▓Ó©ÖÓ©┤Ó©äÓ©ƒÓ©╣Ó©ö Ó©êÓ©│Ó©üÓ©▒Ó©ö" ["address"]=> string(176) "106 Ó©ûÓ©ÖÓ©ÖÓ©¬Ó©ÖÓ©▓Ó©íÓ©ÜÓ©┤Ó©ÖÓ©ÖÓ╣ëÓ©│, Tha Sai, Ó©¡Ó©│Ó╣ÇÓ©áÓ©¡Ó╣ÇÓ©íÓ©ÀÓ©¡Ó©ç, Nonthaburi, Th" ["phone"]=> string(11) "02 526 8459" ["website"]=> string(23) "http://www.xongdur.com/" ["city_nid"]=> string(4) "6618" ["city_slug"]=> string(30) "thailand-nonthaburi-nonthaburi" ["sid"]=> string(1) "0" ["content"]=> string(0) "" ["llid"]=> string(32) "12a74ab57d03a860b23defe6afe9844e" ["google_id"]=> string(40) "8132959dea44c20000f7b10767edea795b30707e" ["google_lat"]=> string(11) "13.88077300" ["google_lng"]=> string(12) "100.50153200" ["services_json"]=> string(0) "" ["hours_json"]=> string(1) "0" ["credit_cards"]=> string(1) "0" ["utc_offset"]=> string(3) "420" ["city"]=> string(0) "" ["state"]=> string(0) "" ["country"]=> string(0) "" ["zip"]=> string(0) "" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["sp_id"]=> string(0) "" ["google_ref"]=> string(255) "CsQBsgAAAC8YiGQukQ32YHNlHSGyKbF7c6ZI_Kn1GcJ6thI5uBJAEY95m0eMlI_0DLo2HmkryLBx42FcJRstc4jDpPCuZU_MujR_riZ1i6FCktQbENfLJzultD92Ry27wDu3KeU79BmisqpmpjUYTcBG_FNeUeU7UNt_8F6mFou32NOAfEkZ7uSk6MVmqu2l6dzxkA7Ypa_IFJN1kR3b-DvI10cm1sJOyUuzDS7-pGftAAUoLWpmG5uemU-2RCT" ["y_url"]=> string(0) "" ["rating"]=> string(1) "0" ["price_meter"]=> string(1) "0" ["or_meter"]=> string(1) "5" ["category_id"]=> string(2) "11" ["google_place_id"]=> string(27) "ChIJCZ5ysdWa4jAR-HmgsbpQv0Q" ["google_photos"]=> string(1) "0" ["status"]=> string(9) "displayed" ["featured_items"]=> string(0) "" ["listing_statement"]=> string(0) "" ["listing_question"]=> NULL ["listing_organicmeter"]=> NULL ["display_sp_menu"]=> string(1) "1" ["email_fetched"]=> string(3) "n/a" ["google_photos_update"]=> string(10) "1544740036" ["crm_status"]=> string(4) "cold" ["status_verified"]=> string(7) "not_yet" ["how_verified"]=> NULL ["comments_verified"]=> NULL ["organicmeter_verified"]=> NULL ["open_close_status"]=> string(4) "OPEN" ["uniq_id"]=> string(6) "OR4866" } ["image_sizes"]=> array(7) { ["thumb"]=> array(2) { [0]=> int(88) [1]=> int(88) } ["thumbHome"]=> array(2) { [0]=> int(184) [1]=> int(146) } ["thumbCity"]=> array(2) { [0]=> int(292) [1]=> int(200) } ["tumbRest"]=> array(2) { [0]=> int(290) [1]=> int(180) } ["thumbFav"]=> array(2) { [0]=> int(395) [1]=> int(150) } ["thumbMap"]=> array(2) { [0]=> int(147) [1]=> int(139) } ["largePhoto"]=> array(2) { [0]=> int(600) [1]=> int(900) } } ["tags":"Restaurant":private]=> NULL ["menu_pdf":"Restaurant":private]=> NULL ["menu_sp":"Restaurant":private]=> NULL ["reviews":"Restaurant":private]=> NULL ["is_premium":"Restaurant":private]=> NULL ["pics":"Restaurant":private]=> NULL ["featured_image":"Restaurant":private]=> NULL ["premium"]=> NULL ["status"]=> string(9) "displayed" ["categories":"Restaurant":private]=> NULL ["other_city"]=> int(0) }

Ó©ïÓ©¡Ó©çÓ╣ÇÓ©öÓ©¡Ó©úÓ╣îÓ╣äÓ©ùÓ©ó Ó©¡Ó©¡Ó©üÓ©▓Ó©ÖÓ©┤Ó©äÓ©ƒÓ©╣Ó©ö Ó©êÓ©│Ó©üÓ©▒Ó©ö

SHARE:

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Online Shopping

TAGS: Ready and drinkable organic cereal, grains, near Bangkok, Thailand, Vegan Friendly, Vegetarian Friendly, Locally Grown


Customer Reviews

This listing hasn't rated yet.

106 Ó©ûÓ©ÖÓ©ÖÓ©¬Ó©ÖÓ©▓Ó©íÓ©ÜÓ©┤Ó©ÖÓ©ÖÓ╣ëÓ©│, Tha Sai, Ó©¡Ó©│Ó╣ÇÓ©áÓ©¡Ó╣ÇÓ©íÓ©ÀÓ©¡Ó©ç, Nonthaburi, Th
Nonthaburi