ORGANIC RESTAURANTS IN:

Ho Chi Minh City

> NEW SEARCH
Ho Chi Minh City is a modern yet traditional metropolis full of pagodas and parks. There are vegan Vietnamese soups and crepes, heirloom red rice, noodles, macrobiotic food, and fresh juices.

HAVE YOUR LISTING SHOW FIRST!

With Premium Placement, you can get to the top of the list! Sign up before someone else does as there are only 3 spots per city!


SORT & FILTER:   

CATEGORY

SHOW MAP

HIDE MAP

SHOW MAP
HIDE MAP

L?C Organic
9A Nguy?n Bá Tòng, ph??ng 11, Tân Bình, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

L?C Organic
9A Nguy?n Bá Tòng, ph??ng 11, Tân Bình, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

First Hotel - Khách sạn Đệ Nhất
18 Hoang Viet Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

First Hotel - Khách sạn Đệ Nhất
18 Hoang Viet Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Renaissance Riverside Hotel Saigon
8-15 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Renaissance Riverside Hotel Saigon
8-15 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:
Nhà hàng chay The-Organic

Nhà hàng chay The-Organic
54 L├¢ V─ân Phß╗®c, T├ón ─Éß╗ïnh, Quß║¡n 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Nhà hàng chay The-Organic
54 L├¢ V─ân Phß╗®c, T├ón ─Éß╗ïnh, Quß║¡n 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

M├Âvenpick Hotel Saigon
253 Nguyß╗àn V─ân Trß╗ùi, phã░ß╗Øng 15, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

M├Âvenpick Hotel Saigon
253 Nguyß╗àn V─ân Trß╗ùi, phã░ß╗Øng 15, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Biogarten Restaurant
155 Nam K? Kh?i Ngh?a, ph??ng 6, Qu?n 3, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Biogarten Restaurant
155 Nam K? Kh?i Ngh?a, ph??ng 6, Qu?n 3, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Ngã░ß╗Øi S├ái G├▓n
71/4 Mß║íc Thß╗ï Bã░ß╗ƒi, Bß║┐n Ngh├®, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Ngã░ß╗Øi S├ái G├▓n
71/4 Mß║íc Thß╗ï Bã░ß╗ƒi, Bß║┐n Ngh├®, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Hotel Sofitel Saigon Plaza
17 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City Vietnam, Ho Chi Minh City, 070000, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Hotel Sofitel Saigon Plaza
17 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City Vietnam, Ho Chi Minh City, 070000, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Saigon Tan Son Nhat Hotel
202 Hoàng Văn Thụ, 9, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Saigon Tan Son Nhat Hotel
202 Hoàng Văn Thụ, 9, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Hoang Hai Long Hotel Ho Chi Minh City
52B - 62 - 64 Phạm Hồng Thái, Nguyễn An Ninh, Bến Thành, Quận 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

Hoang Hai Long Hotel Ho Chi Minh City
52B - 62 - 64 Phạm Hồng Thái, Nguyễn An Ninh, Bến Thành, Quận 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

ORGANIC - milktea & coffee
30a ???ng S? 10, Linh Chi?u, Th? ??c, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City

ORGANIC METER

PRICING

RATING

NOT RATED YET

CATEGORY: Restaurants & Cafes


SHARE:

ORGANIC - milktea & coffee
30a ???ng S? 10, Linh Chi?u, Th? ??c, H? Chí Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City


SHARE:

Want to see more listings nearby? Try these towns:

Ho Chi Minh City, 1, 3, Phan Thiet, Buon Ma Thuot, Nha Trang, Tp. Hội An, Da Nang, Huế, Hanoi, Show more